مدیریت کسب و کار توسعه کشور و ارتقاء استاندارد زندگی در آن مستلزم بهبود و ارتقاء کیفیت در مدیریت سازمان های اقتصادی و اجتماعی است. با بهبود روش میتوان بهره وری را افزایش داد و از ظرفیت ها و امکانات موجود کالا و خدمات بیشتری را تولید نمود و ظرفیت های زیادتری را بوجود آورد و موجبات رونق تولید را فراهم نمود. مدیر سایت : محمدصادق زرگری نویسنده ، پژوهشگر کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار دانش آموخته دکترای مدیریت اجرایی کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشهد 20 سال سابقه کار در صنعت PH.D. IN EXEXCUTIVE MANAGEMENT jzargary@yahoo.com & 09216760437& @sadeghzargary ------------------------------------ این سایت تقدیم میگردد به استاد گرامی آقای دکتر نصیری زاده از کانادا در خصوص مطالب درس مدیریت تکنولوژی http://zargary.ir 2019-07-16T06:07:43+01:00 text/html 2019-06-23T15:07:51+01:00 zargary.ir محمد صادق زرگری ، دکترای مدیریت اجرایی دو دسته به میزان ۸۰ درصد از بازار حذف میشوند : http://zargary.ir/post/195 <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.sena.ir/d/old/PicGallery/Caricator/130190330175727825_growth-profit-freedom-e1348528889732.jpg" alt="هوش مالی"></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" color="#000099"><b style="">دو دسته به میزان ۸۰ درصد از بازار حذف میشوند :</b></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>یک – کسانی که برای پول کار می کردند ( بدهکاران )</b></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>دو- کسانی که پول برای آنها کار می کرده ( سپرده گذاران )</b></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><b style="">اگر در دو رسته فوق کار می کنید باید تلاش کنید جزء ۲۰ درصد باقی مانده باشید که در این حالت باید ” هوش مالی ” داشته باشید</b></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>سه بخش سود آور:</b></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>۸۰ درصد سود ایجاد شده به سه دسته تعلق خواهد داشت:</b></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>الف- یک عده با تبدیل گاز به محصول به شدت دارند ثروتمند میشوند ، مصرف گاز در بخش صنعت معادل ارزش حرارتی ۱.۸ میلیون بشکه نفت در روز است که عددی نجومی است</b></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>ب- با کاهش صادرات نفت ، بخش کشاورزی ایران شگفت انگیز رشد می کند لذا اقتصاد ایران در آینده ” کشاورزی محور” &nbsp;است</b></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>پ- در بخش توزیع و خدمات ، فعالینی که قیمت کالا و خدمات آنها از ۸۰ درصد رقبا ارزان تر باشد ۸۰ درصد فروش را قبضه کرده اند</b></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><br></p> text/html 2019-06-23T14:57:05+01:00 zargary.ir محمد صادق زرگری ، دکترای مدیریت اجرایی آینده برای شرکت های بهره ورتر خواهد بود http://zargary.ir/post/194 <p dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.mbanews.ir/news2/uploads/posts/2014-04/1398516298_cad5468b52a0bd5f9c05efe91aefda96.jpg" alt="بهره وری "></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" color="#000099"><b style="">آیا هر تولید کننده ای که گاز را به محصول نهائی تبدیل می کند ( مثل صنایع پلاستیکی ) امکان موفقیت دارد ؟ آیا هر تولید کننده ای در بخش کشاورزی شانس موفقیت دارد ؟</b></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" color="#000099"><b style="">پاسخ : ۸۰ درصد سود ایجاد شده فقط به ” فعالین اقتصادی ” تعلق خواهد داشت که در هر رشته از ۸۰ درصد فعالین اقتصادی” &nbsp; بهره ور تر &nbsp;” باشند</b></font></p> text/html 2019-05-31T07:17:54+01:00 zargary.ir محمد صادق زرگری ، دکترای مدیریت اجرایی مدیریت دینی و اسلامی http://zargary.ir/post/193 <div style="text-align: center;"><p align="justify" style="direction: rtl; font-size: 12px; line-height: 1.6; margin: 0px;"></p><div style="text-align: justify;"><strong style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">عنوان مقاله: مدیریت در اسلام و مصادیق آن</font></strong></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="text-align: center;">موضوع:&nbsp;</span><font color="#7147b1"><span style="text-align: center; font-size: 8pt; line-height: 16px;"><b>مدیریت اسلامی&nbsp;</b></span></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="text-align: center;">منبع: پایگاه مقالات علمی مدیریت&nbsp;&nbsp;</span><font color="#7147b1"><span style="text-align: center; font-size: 8pt; line-height: 16px;"><b>www.SYSTEM.parsiblog.com</b></span></font><span style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp; (ارسال شده توسط عضو پایگاه)</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><strong><div style="text-align: justify;"><strong style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">چکیده:</font></strong></div></strong><p></p><span style="font-size: 12px; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">یکی از راهکارهای اساسی برای خروج از بسیاری از بحرانهای جهانی توجه به مدیریت اسلامی و مطالعه و بکارگیری تئوریها و اصول این مکتب می باشد. ارزش علم مدیریت با هدف و جهتی که در آن بکار گرفته می شود تعیین میگردد با توجه به اینکه مدیریت اسلامی بر اساس معنویات و فرهنگ بنا شده است و هدف آن گرایش به خدا ( آخرت گرائی ) است یعنی قرار دادن امکانات دنیوی در جهت آخرت، افراد جامعه و (سازمان ها ) می توانند به تعالی (قرب الهی) دست یابند و تاثیر آن بر تمام امور اجتماعی در کوتاه زمان مشهود خواهد بود. بطور خلاصه می توان گفت که اسلام در تمام شئون زندگی انسان از جمله مدیریت خرد وکلان، رهبری جامعه، روابط بین الملل و قوانین اجتماعی سخن دارد و بکار گیری آنها تعالی انسان و سازمان را در پی خواهد داشت.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://8khaen.mihanblog.com/extrapage/98110" target="" title="مدیریت دینی و اسلامی">متن کامل مقاله&nbsp;</a></div></span></div> text/html 2019-05-30T19:48:54+01:00 zargary.ir محمد صادق زرگری ، دکترای مدیریت اجرایی آینده کسب وکارهای کوچک اقتصادی http://zargary.ir/post/188 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px;"><br></div><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px;"><div><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqNAOFf7eGqENUzryWJ5GWTm9pTSdjwdto5km8TvDhWVxfFeKY" alt="Image result for ‫طراحی وب سایت‬‎" style="max-width: 640px; text-align: justify; color: rgb(139, 136, 136); font-size: 16px;"></div><div style="color: rgb(120, 120, 120);"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px;"></font></div><div style="text-align: start; color: rgb(120, 120, 120);"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div style="font-family: tahoma; box-sizing: border-box; direction: rtl; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; color: rgb(139, 136, 136); font-size: 16px;"><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none;"><p style="line-height: 28px; margin: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; direction: rtl; padding: 0px; color: rgb(109, 109, 109); font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">آینده کسب وکارهای کوچک اقتصادی ، به تصویری که اینترنت از آنها می سازد بستگی دارد که این تصویر از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; padding: 0px; margin: 0px;">وب سایت</span>&nbsp;آنها بدست می آید. یک وب سایت دینامیک و حرفه ایی ، پلی برای حضور در صحنه بالاتر برای کسب وکارهای کوچک می باشد.</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">بدون در نظر گرفتن بزرگی و گستردگی کسب وکار ، شما نیاز به یک وب سایت فعال و در جهت کسب وکارتان دارید که توانایی ارتباط با همکاران و مشتریان بالقوه تان را داشته باشد .</span></p><p style="line-height: 28px; margin: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; direction: rtl; padding: 0px; color: rgb(109, 109, 109); font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">وب سایت شما ، اولین تاثیر و درک از حرفه ایی بودن شرکتتان را به مشتریان بالقوه، کارمندان ، همکاران و سایر القاء می کند . تیم طراحی مشهد تخفیف ، مقرون به صرفه ترین راه حل های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; padding: 0px; margin: 0px;">طراحی وب سایت</span>&nbsp;را به شما ارائه می دهد که منجر به سهولت پیشرفت کسب و کار شما در مقایسه با دیگران می شود .</font></p></div></div></font></div><div style="text-align: start;"><p style="line-height: 28px; margin: 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; direction: rtl; padding: 0px; font-size: 14px; text-align: justify;"><font color="#ff0000"><b><font face="Mihan-Iransans">همیشه&nbsp;</font><font size="2"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">شادی ، کامیابی ، بهره وری ، اثربخشی فعالیتها&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">و بهروزیتان را از درگاه&nbsp;</span></font><span style="font-size: small; font-family: Mihan-Iransans;">ایزد منان</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;آرزومندیم .</span></b></font></p></div><div style="text-align: start;"><p style="line-height: 28px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(109, 109, 109); text-align: justify; font-size: 14px; box-sizing: border-box; direction: rtl; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://mashhad7.ir/message" target="_blank" title="سرمایه گذاری برتر در سال رونق تولید چیست؟" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; font-size: 16px;">تیم دانش بنیان طراحی وب</a><span style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;www.mashhad7.ir</span></font></p><p style="line-height: 28px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(109, 109, 109); box-sizing: border-box; direction: rtl; padding: 0px; font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"></font></p><ul style="line-height: 21px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); list-style: none outside none; padding: 0px;"><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px;"></font></div><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: center;"></div><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(59, 59, 59); text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000"><b>TEL: 09216760437</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div></ul></div></div></div> text/html 2019-05-13T03:24:50+01:00 zargary.ir محمد صادق زرگری ، دکترای مدیریت اجرایی در بورس چگونه سرمایه گذاری کنید؟ http://zargary.ir/post/191 <h2 style="color: rgb(2, 133, 206); font-family: custom, tahoma; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-transform: uppercase; font-size: 2.4em; text-align: justify; box-sizing: border-box; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/kS3VEAaq010I/BGmQaTBpfAytX4aLRhq9RaAF56YLGeYkA7k-s32CnKblttBjvNVHIMhatRlNOBh41gDYrWUUxpJ8csm-_V9yRCNcdp1QsQZ6HInUzs7TSURNXFXCdlMBlg,,/image_2019-02-13_15-21-49.jpg" alt="مدیریت کسب و کار "></h2><h2 style="color: rgb(2, 133, 206); font-family: custom, tahoma; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-transform: uppercase; font-size: 2.4em; text-align: justify; box-sizing: border-box; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تحلیل و ارزیابی شرکتهای بورسی به شما کمک&nbsp; میکند چگونه سرمایه گذاری کنید...</font></h2><div style="font-family: custom, tahoma; text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;"></div><div style="font-family: custom, tahoma; text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;"></div><div style="font-family: custom, tahoma; text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;"></div><div style="font-family: custom, tahoma; text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px;"><ol style="line-height: 18.2px; margin-top: 0px;"><li style="list-style: none outside none;"><font face="Mihan-Iransans">منهای شرکت های زیان ده بورسی ، بانکها ، بیمه ها و&nbsp; سرمایه گذاری ها ،&nbsp; ٣۴١ شرکت در بورس و فرابورس حضور دارند</font></li><li style="list-style: none outside none;"><font face="Mihan-Iransans">٣۴١ شرکت بورسی در سال ٩٧ ، ٨٩۵٢٠ میلیارد تومان سود کسب کردند</font></li><li style="list-style: none outside none;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;اما&nbsp; ٧٨ هزار میلیارد تومان از سود حاصله فقط به ۴٠ شرکت تعلق دارد</font></li><li style="list-style: none outside none;"><font face="Mihan-Iransans">٨٧ درصد سود حاصله در بورس فقط به ۴٠ شرکت تعلق دارد</font></li><li style="list-style: none outside none;"><font face="Mihan-Iransans">شرکتهای خوب بورسی فقط ۴٠ شرکت اند</font></li><li style="list-style: none outside none;"><font face="Mihan-Iransans">اگر می خواهید در بورس سرمایه گذاری کنید و از لیستی خرید کنید که فقط ١٣ درصد سود حاصله را کسب کرده اند و شامل ٣٠١ شرکت اند ، وارد حوزه بسیار پر ریسکی شده اید</font></li><li style="list-style: none outside none;"><font face="Mihan-Iransans">اینهایی که می گویند زخم خورده بورس اند نوعا از لیست دوم خرید می کنند</font></li><li style="list-style: none outside none;"><font face="Mihan-Iransans">اولین شرکت سود آور لیست چهل تایی ٩٣٢٠ میلیارد تومان و آخرین&nbsp; شرکت لیست چهل تایی ٣۴٢ میلیارد تومان سود کسب کرده است</font></li><li style="list-style: none outside none;"><font face="Mihan-Iransans">بانکهای بورسی فقط ٣٢٠٠ میلیارد تومان و بیمه ها&nbsp; ١۴٣٠ میلیارد تومان سود در سال ٩٧ کسب کرده امد مجموعه سود بانکها و بیمه ها تقریبا نصف سود اولین شرکت سود آور بورس است</font></li><li style="list-style: none outside none;"><font face="Mihan-Iransans">صورت های مالی ٩ ماهه شرکتهای بورسی منتشر شده است ، سود ١٢ ماهه ٩٧&nbsp; بر اساس سود ٩ ماهه محاسبه شده است ، سود ٩ ماهه تقسیم بر ٩ و ضرب در ١٢ شده است</font></li></ol></div> text/html 2019-05-13T03:20:44+01:00 zargary.ir محمد صادق زرگری ، دکترای مدیریت اجرایی فعال اقتصادی چگونه محاسبه کند که سود کرده است یا زیان ؟ http://zargary.ir/post/190 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/69/206184/sod.png" style="max-width: 640px;"></div><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: right;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 13px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">فعال اقتصادی چگونه محاسبه کند که سود کرده است یا زیان ؟ روش حسابداری و محاسبه سود ریالی در شرایط موجود جواب نمی دهد ، فعال اقتصادی اگر موجودی کالائی اش در پایان ماه افزایش داشته باشد سود کرده است اگر یک طلا فروش ، ١٠ کیلو طلا داشته باشد و در پایان ماه ده کیلو طلایش ١٠٠ گرم افزایش داشته باشد ١٠٠ گرم طلا باید سود محاسبه شود و الا افزایش ریالی دارائی خیلی وقت ها ادرس غلط دادن است.</font></span></div></div> text/html 2019-05-12T07:28:34+01:00 zargary.ir محمد صادق زرگری ، دکترای مدیریت اجرایی مدیریت کسب و کار http://zargary.ir/post/189 <div style="text-align: center;"><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/182/544634/zargar.jpg"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کسب و کارهای درجه یک جهان چه ویژگی هایی دارند؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;برای اینکه محبوب مشتریان بمانید چه باید بکنید؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;با ما بیشتر آشنا شوید. دکتر صادق زرگری&nbsp; دکترای مدیریت کسب و کار 09216760437&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;www.zargary.ir</font></div></div> text/html 2019-04-27T16:20:54+01:00 zargary.ir محمد صادق زرگری ، دکترای مدیریت اجرایی طراحی وب سایت کسب وکارهای کوچک http://zargary.ir/post/186 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(109, 109, 109); font-size: 14px; box-sizing: border-box; direction: rtl; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 28px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">تیم طراحی مشهد تخفیف</span><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;در زمینه&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; padding: 0px; margin: 0px;">طراحی وب سایت کسب وکارهای کوچک</span>&nbsp;، متودولوژی را بکار میبرد که&nbsp;سایت شما در کمتر از یک ثانیه در صفحه مانیتور کامپیوتر یا موبایل ظاهر شود. طراحی&nbsp; خوب و ماهرانه&nbsp; منجر&nbsp; به سطح بالاتری از درآمد و پیشرفت در مقایسه با قبل میشود .</font></p><p style="color: rgb(109, 109, 109); font-size: 14px; box-sizing: border-box; direction: rtl; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; line-height: 28px;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px;"><b><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider1.php?play=1&amp;ct=0&amp;max=3&amp;id=799uanwhwg8yba4&amp;w=600&amp;h=550" scrolling="no" frameborder="0" hspace="0" name="alir" align="center" width="600" height="550" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; background-color: rgb(239, 239, 239); border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(187, 187, 187); border-radius: 4px; margin: 0px;"></iframe></b></div><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px;"><b><br></b><div><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="2"><b>فروشگاه مواد غذایی خرم در آستانه ماه مبارک رمضان با کمترین قیمت در خدمت شماست</b></font></div><div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000099"><b>کف قیمت مواد غذایی و شوینده ها را در اینجا پیدا خواهید کرد</b></font></div><div><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">مشهد - انتهای بلوار فرامرز - بهاران 2 و 4</b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000099"><b>مدیریت حدادی 37663190</b></font></div><div><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">09151102884&nbsp;</b></div><div><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider3.php?play=1&amp;ct=0&amp;max=3&amp;id=bsool1fi609glk-&amp;w=100&amp;h=75" scrolling="no" frameborder="0" hspace="0" name="alir" align="center" width="100" height="75" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; background-color: rgb(239, 239, 239); border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(187, 187, 187); border-radius: 4px; margin: 0px;"></iframe></div></div><div><br></div></div></div> text/html 2019-04-21T07:33:11+01:00 zargary.ir محمد صادق زرگری ، دکترای مدیریت اجرایی 8 نکته مدیریتی برای مدیران کسب و کارها: http://zargary.ir/post/184 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;"><b>8 نکته مدیریتی برای مدیران کسب و کارها:</b></div><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;"><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><br></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;">هیچ کسب و کاری بدون داشتن کارمندان خلاق و با انگیزه و وفادار نمی تواند رشد پیدا کرده و به موفقیت برسد.&nbsp;</span><span style="font-size: 14px;">مدیر موفق می تواند با شناخت درست از کارمندان خود و برخورد مناسب با هر کارمند مجموعه خود را به بهترین شکل مدیریت کند در ادامه نکاتی که یک مدیر موفق باید بداند ذکر می شود:</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="font-size: 14px;"><br></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><strong style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;">1- برخی از قوانین در یک مجموعه &nbsp;قابل تغییر بوده و بعضی دیگر غیر قابل تغییر هستند:&nbsp;</span></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;">یک مدیر موفق واقع گرا است و باید به گونه ای قوانین را وضع کند که انعطاف داشته باشند، برخی قوانین در مجموعه غیر قابل تغییر است ولی مدیر باید در کنار اینها قوانینی را وضع کند که قابل تغییر و منعطف باشد تا کارمندان احساس نکنند که تحت سلطه قرار گرفته اند و برخوردی مستبدانه با آنها می شود. خلاصه فن مدیریت فهم این 2 نکته هست :</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 21px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="font-size: 14px;">الف: انعطاف پذیری با زیر دستان&nbsp; &nbsp; ب: پاسخگویی به بالادستان ( سهامداران،اربابان،مشتریان)</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAQEBAPEhAQEA8QFRcPFxAQEBAVEBAQFRUXFhYVFRUYHSggGBolHRUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lICUvLS0wLS0tLy0vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tK//AABEIALkBEAMBEQACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABAUCAwYBB//EADkQAAIBAwMCAwYEBQMFAQAAAAECAAMEEQUSITFBBhNRIjJhcYGRBxShsUJScsHRQ5LwFSNTYqIW/8QAGgEBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAMEBQIGAf/EAC0RAQACAgEEAQQBAwQDAAAAAAABAgMRBAUSITETIjJBYVFxgbEUFZHRBiPh/9oADAMBAAIRAxEAPwD7jAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBA8MCp8QeIraxRWrvt3cKoBLN8gJza8V9psHHvmnVELQvGdneP5dNytQ9FdSN3yPec0y1v6T8jp+bDHdbzH6dGDJFIzAZgMwPYCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgeGB8S/GJmfUaFM52baa47YaphpXyfdDW4e4w2mvtG0yvp//AFNGQXVsorqiU6XlOm8Ns5YncoPcY7zj6O/0ntGeOPPmsxMfta/iP4guq2oLp1ByigpS2qSA9RwCS+OcDI+07yTM27YQcOKYcfyzG5aPDetXWm6gLS4fKl1pOu4sp3e6656cmcU7qW1K1yPi5PH76xqY/s+meLtfXT7V7ggOwIRUJIDO3qR0GMn6Sxe3bG2LxsPy5IrM6VfgfxqNRepTNIUnpqr5DllYEkcZAPGP1nGLLN/azzeFHH1NbbiV7qmv2tqyLXrJSL8jd/zidzeI9q+LjZcu5pXelhRrK6q6kMrAMGHQg8gidoJjU6bICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHjHiB8v/ABQ0KvdPTrUqJZ0GxsNgsmc/cSDNjm3mGjweVXDuLepcbp2m3lS8oVK9OpT8l0cuyDkUzkD2R1+MjrS+9yt5eTh7JrSPaV4urmhq4vQAQWp1wD32qFZfnx+s+ZJ7b7ScbHGXj9m/LVXvP+qazTqIrKlSpTYhsZREAyTjjtEW77bc3xf6fBNJlc/jNq/m1qVohytEb3AGfbbjoOuB+87zXj0h6fgmKzfSu/Cu5FHVEphty1UqUtxBG7GGHB/pM5xT9XhNzqTODcx6SfxprZvEQdVo9P6if8T7n9o+meKTL7Bo9Hy7ehT4ylNE46eyoEsx6Y953aZ/abPrkgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB5mBglUEsoPK4z9ekDZAQMWpg9QDA0VbFG7Q+xKi1bwXa3HvoCfXvOZrEpKZrU9SrNP8B0rVmejkMf8A2zPnZEekluRNvulx2seBLtrp67nzkZixUAgkYIAyPTj7SKcPna3Xn6r2xCos9Dvba+oVUtawSlWRw2MgLkB8n5Fpx8dq33C1/qseTFNbT5PxGv1rai7ZxtRFwe5GSf3nGa07ScHHT49b9voPhP8AEQXdalbNQKu+fbRiUG0c5yOJNjzd86mFLl9OjFTvrbb6BLDKICAgICAgICAgICAgICB4YEJdUpknG4hTgsB7IMz7dSwVv2bTfBaI3KaDmX4ncbhC9n0IHhMDXVeBBr3e0HmBytfW3pXJqKcggAr2YQOq0zW6NcDawD/yNwfp6wLOAgICAgeFYGDUVPUCCPCtv/DlpX4q0Kb/ANSgmfJiJdxe0ekPS/BNhbVRXo0dlQcAhjgA/CcxSInaS3IyWjUy6KdoGuvWVFLsQFHJJgaNPvBVQOOh5HygS4CAgICAgICAgIHmYHsDVWqBVJY4HrOL2rWu7TqH2sTM6hwtC7q0S1BB5qZIFQZxtJ757zx/IpSuSZraJif4bcUjJWLWjUw6/TrjKqvoAvXPOJucLqNb6xxGmVmx9szKeJrIAmfRQP4jRlqbFfcAwVtvVwCBx8xMnJ1XFFpp6n+V6ODfUWQ9PueEXYwrMRkkHJ9STMjhZM1s8du58pc+KIiZ3GmzUmODPWyzHE6o5FSBHSuRzkgjv6QL3TfFVelhSfMX0br94HSWfjGg2A4ZD9xAt6Gr27+7VQ/XECYtQHoQfkRA9gewEDEsB1IECLcapQp+9UUfXJgUt/4uprkU1Ln1PAgcpqer1a5y7kjso4UfSBeaJdsFUZOAIHTW1YnHMCfAQEBAQEBAQPDPkyOetdSaqzsahTaSAg24ABxzkczzPJ6hnjNOp1EfqP8ApoTgitY1G9rW2vQ1NXJAJB49SPQfSb3GzfJire3uVDLrHMxKg1DWFuUHlElASc9CSOxHbHoZn8+/zR8ceFGnVfhza7fH7Vd+KlKqae7KlQ6uOAwP+MGY/K4kYJj8xMPV8bPjzU7vS58K0nCAufadywB67R0k/TaRbPXSpzrxM6j8OmE9SzFR4jv/ACkCKcPUOM9wo94/2+szup8icWGYj3K3w8PyX3PqFLd3NOyt2uXVm2jhUUsxJ9AP3nmcWC2WfCzmy7nUzqGFtr6l8BvMQANkLtJB6gD4S3jy/wClyxas7j8q9L4uRjt2R5hJoXYuA/s7SpxgnPHY/Kei4nKjkRuI0zcOb5NxMamPwoNa04tnHUS2mcy+VOCMEQPVqwNq1IGxasCRSvHXo7D5MYEpNYuB0rVP9xgbhrlz/wCZ/vA8bWbg9az/AO6BoqXtRurufmxgaDUgYNUgawSxAEDqNKpEAQOnsx0gW0BAQEBAQEBAh6ldeUhb+Inao9WPSVuVnjBjm6TFj77afLb+ncWtwGLvWplzUrJ0JVsnCt/Dk5x8p57Fama03yV/4bUfZFcc/wDK10fVVqVM0qhqUwfNplveRc802HYqeJp5NY5i1fTxXUK5MWfvtO1lVwXeoFCmodxA6bsYz9ZDlyfJbuZ2bLOS3crtZv3pGiTTNSkWFNiD7aL1GB85Bl3bHO/w0+kY5zZ4iba16Xen6kHuKZ6KPZ2+gYcfvKvAyTi5Fe78vWZ8GsMusE9ayHEeOfN8+kUG7YhO3OM5PaYnVZibVrLV6f4raWu885QKVZRluBT3qQ5+Azz9pl5OLm48fdqHXycXJPbPuUceEa1WotWm6Wy8BsBy4x1wvu/tL3D4k8jHuzOzUjDni2DxH5dTpukmiHBffuOc7Ap4Hfk5mtxOJHHrNYnZmzfLO9aYXdiDLiFzup6GH7fUdYHNXei1UPHtD9YEBgy8EEfMQPVqQNgqQNi1IGYqQPd8AakDwvA2UbZ36A/OBeabpOOTyYHSWdpjHEC3t6WIE2AgICAgICAgcH+JdeqGthSYg0SbjHZj7oB+m/7zK6lkjxjn8tDg4+7dm3Q9Xt7qkzFUfzVCVFY4OV454+JmRg5E8WZrau4lLmwTOprPr+GNHQSlErbEGogJBZBsfByEJ+PTMucb5ORb7dQwOV0z3abTM/tqt64dA44yOQeqkcEH4g8T5asxOnnrVmszDO4pts3bQULBCSe/wE4zVtXFN/w1elcO+XLFotrTO7pin5FUdGU0j/VTY4/TP2lXLWZw48sPY4p7rXpP9XWUr1PLSoxwGGfiT8J6OOXjrhjJedMmcVu+aw5fxJeJ7VZjsGzYoJ9pmPTj5med5nJjlZI7I8R+Vyv/AKcNnMeH75UuDWrluFO0nLHP+ZHm3aPe2XxIpTuve0RP7Brl5UrbxWalydqDAVVJ/iHeWsfJvjiIrOv8KeTPa197fTrEv5SeYyvUIBLJ7jE9xPR4pmaRMrtN9vltZMyR00VLYGBCr6cD2gVtzoat/CD9IFVceF0P8OPlAg1PDBHQtA0nw7UHf9IHg0Cp6/pA2L4fqev6QJFLw4e5JgWFv4fUdoFpb6SB2gWVCyA7QJlOhiBIVcQMoCAgICAgICBx3ie1NS5bPI8sY+XtZnm+r2mMtWxwLVjHP9VR+HejChc124KVU90joVbg/wD0ftLHTs9ctuyY9OOfTsrExPt9GxibjKVFfQKDedlc+dnIPKhiMEgfrIpw03vXlXtxsczNteZc/dWNahbjzSuQyphWJDYONxJA5mTzePOPDadp+j8WcWfcyga3qK/l6NPkMlUuSSMYbd/mZuPPW2CMGvMS3Yr28ibMFrVnWmaVYKV9kcbhtPX5Sna+p1fc6/ajlm9c09kbYnT09+rUapUPcjLZ9EXtPlMl72itK/2hRzXy2nVk620mnxuZtnXYQocfDcJ6HF0qk6tbcfpHOOJ9wtTa2rBVNGmQvTjBH16zTnjYpjtmsPvx116W1vXAAA4A4AHQASWIiPEO0tKmZ9GYgZbIGJowMDbCBibQekDA2I9IHn5EekD0WI9IGYtB6QNi2wgZikIGQUQMoCAgICAgeEwMXqKoySAPUkAfefJmIjcvsRM+kZtUoD/VQ/0nd+0gvy8FPd4/5SRhyT6hKRwQCDkHuJNW0WjcIpjU6lT62oFWi3Zg1M/oR+xmH1qnitl3iz9NoVuijZcgdvaH6Z/tKPSba5MR+lrlz3YYl0zVJ6yfDIfOqvj64p16yPRQopKqoYdQeDuGQRMy/OtS0xMNjH07HkpFomYlQXHiW5r1d1WrimDkUgMUxjp05z8TM7k5b5o+parxq4dfHXbA6pTrMRUACk455X7ylOK1I+lDmwXme7S6oNsX2KZKdCRgcfAHrPteBnzVm+lOctY8N9O5VeRncerN7x/wJv8ATsEUxxuupVMtt228/PMZook22rEwLi0qGBaUGgS6Zgb1gZQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQKTxdrX5K2asAGckIoPTce5+AxIM+X46TMJsGP5L6n05exAuKX5y5rl1PIDEBBz6dB8p5bkZ8uS3bM7au64piuOv8AdI0y8/Luwqoae45XcMZTtiRZOPkxa7qussfPH0y6DRr0MKh6IWyB/LwOcehmn0zlTjn4snjfpncnF26Q/FN+AKKqQWLlvkAuP7iWusWicUQk6fTdp36UTa0tANdOCVpHcQuNx7ADPzmNwd488S0suDvp2VlzXjjxVUuNgt7kflXUZpIStUP3D98fAHE9Fny90fTL7wOH8Vp+Snn+fw403Z93d1+/yzKXx/nTUmKROvz/AAttLoPWGEBbHBZuFB+JnNePe8+FLk56YfuWWm2zU6w8yjnHGScoMd19ZZwce9MmpjcM7k8qmTF9NpiV3VvSZqsZrUloE+2tswLe2toFpbUYFhSSBLpiBuUQPYCAgICAgICAgICAgICAgIHz78Yb2olrTVFVlZ/bJBJUAHGPTrK3Jp3VT8e3bbah0bS21HSBbo4RjlQx5CupOMzzlp+Hld2mlkyR2xL6E1UBFV8EooBz0BA5M9NiyY81dwyLfTO/Tnr/AMTIrqaSNVIO1imApX+8r83p3zx3V8WhBHU8eP6Lev8AH9GnUqy1XFX20QLjBU7txPp9vtIKdMz5qx8860f75jw/Tgr3TPvalXS/NYltxU/wktsb5rnEvRxcVdeN/tapy8toi0TMf3R9S8DB1L25KOOfLY5Vv6T1B/SR5eLE/a1OL1W0TrLH92jRtGeilRLkKUcYNuwDBT6k+vTpOsOGax9SLnc2uS0TijU/ynmuqKERQqjgBQAJYiIj0zb2m87tPlFaqWn1y3UKBMC2tLX4QLi2tYFpQt4E6lSgSUSBuUQM4CAgICAgICAgICAgICAgIGuo+IFFrVNKisrqGB7HEHpyvh16VjXagDtpXDEqn8rgZOPtMbqXEm2r0jf6hYpkjsnvn0yuTWatU3VtysSFB2gGn24+RmnwOLXFjjxqZ9vP8rn3m8xWdx+mK2C0UJBRMcgsfZH0mhpmfJN7II1laKs710CY9444/px1zPlYta3bEef00/8Abq2rE7TfD2uWl0P+1WVmzgq3sv8A7Tg4n3PxM2Lzev8A00sMVrXtrLq6FEfD9JV0mUnjSx2olZfXY3x9DA5FEJgT7W0gW1taQLW2tvhAs6FGBNp04EhEgblEDKAgICAgICAgICAgICAgIGLNA9MCr1HVKNJlpvVRXc4VSfaJP7fWSVw5LxM1jcJa4clomax4fOfGWuXIqvRAajTGCrj/AFR/MG+c1OFxsVq7nzP8NLi4MHxze349uXudXuQUfrUp52v3wRggj4zrJwKxbuhj58/BzTNJ3Ef0Vb6xcu++oTu+2BK2Xj/mFHXHrPbjjx+1f4m1urWVaJq1CF/hBIUg+vrJ+Bx8lp3MeH2cWHH9sKMFiFUsSF91ScgfIT0HH4sRO4/+ubXmUih7J3Ae0OQ2eQRyMfXBmhHD7vEzOv4cxm1Gohf/AP6S7r1EL1ajMo270YrgcnLY4Mjjh8XDutKx59x7T4ct7e3eabrSVLBLZq71rnf5rBw3sKeihm97HHSeR6rxclMnyTWIrPrWlqG+0o5mS+rq0toFrb20Cwo0YEunTgSEWBtUQMoCAgICAgICAgICAgICAgYO2IEK5uMAn05ge6jcqLd6nmeWpQnzAMlcjggTvHWbWiIjaTFWbXiIjb4ndXShyKtQOzHioc+2P5mzkrPV0mK1itoiP09bW8Y6avEV/wAPalsag6kZxzznrnP6SWcfjUPK8/ruC1pw9u6/qdMKFkwXDtvOeuO05rjnXmdvL5clJtPZGoVl/TqU2LFKZp5wOfaaV748m4isbWsGOub6Yt5VNxaeY25hz8Owl/DxZr59S3cfCrWnbbyg3lqtLGORjJBI3A/Aeknw9uK0zl8/tV5HFvEfR6Tbbw9eVKfnJQY0xzyDlh8JVy/+Q46Zu2I+n+VWOLOtuk8HeFKjnzbukaVmoLbWOHqv0C4647/SUuodZxWr28fxM/lPhpaseVnaaTRoMWphueBuYnC+gzMDNy8uaNXnad0Onr0lYdDaJAtKKQJdNIEhVgbVEDKAgICAgICAgICAgICAgICBEr1IFLf1+sCksNVTZUtLgF6D5XqchT8RPtbTWdw6raazuFxpXhmwRKnkIrGqu1nZi7lfTJ6D/Akt8+S87tLrNmvl++dvm+tWIsa7oWqHIyinJXnoAZs8Tlx8e8lvLD5HHnv7a18IKU9QSmatSgDTHtZHULOqdSi14rEe0s9NiftlTXV35rgsVB6KgIP/AAzexYoid2mNtfhcKMEefbbbWtWq2ylRqVWAzimhOB8T2neblYsH3zpem0V9voH4faFUotXa9tqdOkyoyGsKTNu9oEdyONs8v1bmYs9onHKrmvFvTqNR8SUKY2UUDH4ABRMVXclfX71m3Mc/DsIEFjkwL/TafAgdDaJAs6KwJSLA2qIGcBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBArbgwKDUT1gcndHDmBlbXb0zlHZfkYE8a3UJBdadQjoXUEwJr+JyyGm1GmyMCpUjgg8ERE68wOa1O1oPRNGjb0LfJBDpTUuCD/ADHmXMHOy48kXmZnSSuWYnaNoFq9ozOtVi7AKTgAAA54E75vUMnK+7wXyTdZVrt3952PzJlBG0loGDNA3WNAswPaB1FhbwLy2pQJ9NYG9VgbICAgICAgICAgICAgICAgICAgVtwsClvqWcwOX1O1OdwgVoaBkGge7oDdAFoHhaBiWgSLWyZyOMCB0VhYYxxAvba3xAsaVOBJRYGwQPYCAgICAgICAgICAgICAgICAgRKqQIFxRzAp7uyzAo7zSu44gVtSzqL2zA0lGHY/aB5g+h+0DNaLnopgSKWnO3UYgWdno4HJGT8YF3a6fjtAtKFtjtAnU6UCQiQMwIHsBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEDBlgaKlKBEq28CHVs89oESpp49IGhtMHpA8Glj0gbaemD0gSqWngdoEylaY7QJdO3Agb0pwNoWBlAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBA8KwMGpwNbUoGs0IGP5eA/LwMhQgbFowNgpwMwsD2AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgYmBiYHkD2B6IGQgewEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQP/Z" alt="Image result for achieve goal" style="max-width: 640px;"></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><strong style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;">2- برای کارمندان خود هدف و وظیفه تعیین کنید:&nbsp;</span></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;">برخی از مدیران به کارمندان دستور می دهند و تمامی کارهای را به آنها گوشزد می کنند در حالیکه می توان برای کارمندان در کار هدف تعیین کرد و حتی در تعیین هدف می توانیم از خود کارمندانمان نظرخواهی کنیم وقتی هدفی با مشارکت خود کارمندان تعیین می شود، احساس مسئولیت بیشتری نسبت به کار پیدا می کنند و سعی می کنند تا به هدف تعیین شده دست یابند.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><strong style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;">3-خلاق باشید و به نوآوری اهمیت بدهید:</span></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;">یک مدیر موفق همواره شنوای پیشنهادات و نظرات کارمندان خود می باشد، برخی مدیران امکان اجرای کار به شیوه ای متفاوت را به کارمندان خود نمی دهند و تنها باید کار به شیوه ای انجام شود که مدیر دوست دارد این کار علاوه بر گرفتن انگیزه کارمندان، امکان به وجودآمدن هرگونه نوآوری و خلاقیت را نیز از بین می برد. گاه مدیر لازم است در عین کنترل کارمند خود به او&nbsp; اعتماد کند و آزادی عمل بیشتری را به او برای انجام کار بدهد.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><strong style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;">4-مدیر موفق بدون هیچ توقعی به اطرافیان، کارکنان و مراجعان خود احترام می گذارد:</span></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;">هرگز توهین را با توهین پاسخ ندهید اگر چه حفظ احترام و اقتدار مدیر ضروری است اما به یاد داشته باشید که رفتار محترمانه شما کوچکترین خدشه ای به این احترام و اقتدار وارد نمی کند، فقط کافی است که بتوانید مرزها و حدود خود را با کارمندان به درستی تعیین کنید.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><strong style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;">5- مدیر موفق تنها رییس نیست بلکه همکاری نمونه نیز می باشد:</span></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;">مدیر نیز می تواند گاهی وارد عمل شده و با کارکنان خود مشغول به کار شود، با این عمل کارکنان شما نیز می آموزند که باید گاهی به زیردستان و کارمندان رتبه های پایین تر کمک کنند. گاهی می توان برخلاف سلسله مراتب تعیین شده عمل کرد و کارمندان مدیر را بخشی از خود می دانند و نسبت به او احساس وفادار بیشتری خواهند داشت.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><strong style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;">6- مدیر موفق همواره بخشی از راه حل است نه خود مشکل:</span></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;">یک مدیر باید طوری رفتار کند که &nbsp;کارمندان جرات داشته باشند از او برای حل مشکلات پیش آمده کمک بطلبند به این ترتیب مشکلات بهتر و ساده تر برطرف می شوند اما اگر کارکنان از مدیر وحشت داشته باشند مجبور می شوند مشکلات پیش آمده را به تنهایی و پنهانی و بدون اطلاع مدیر برطرف کنند که در این صورت بروز مشکلات بزرگتر و بغرنج تر دور از تصور نیست.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; text-align: center; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><strong style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDNmqqy43mWSIubpXSWVY5jUO2WG_ff8WZRiGgB_hm1PbI_zj-Bg" alt="Image result for angry boss" style="max-width: 640px; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><strong style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;"><br></span></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><strong style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;">7-قاطع، صادق و روشن فکر باشید:</span></strong></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;">به کارکنان دقیقاً بگویید چه می خواهید، چه می کنید و چرا. اقتدار با صداقت منافاتی ندارد، به یاد داشته باشید که صداقت یکی از ارکان اساسی مدیریت موفق می باشد. شما به عنوان یک مدیر موفق باید همواره منافع کارکنان خود را به یاد داشته باشید و طوری عمل کنید که اهداف شرکت در راستای منافع کارکنان تحقق یابد.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;">در ادامه در مباحث آینده سعی می شود اصول مدیریت علمی یک مجموعه را بیان کنیم و اینکه چگونه می توانیم در این دنیای جدید با بهره گیری از علم مدیریت، کارمندانی خلاق، موثر و وفادار به مجموعه داشته باشیم که این امر موجب به وجود آمدن یک مجموعه موفق تر نسبت به رقبا برای شما می شود.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;"><br></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; text-align: right;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><b>8- نکته مهم و پایانی اینکه ... بروز باشید تا از پیشرفت و توسعه عقب نمانید :</b></font><font color="#333333"><b>&nbsp;</b>با توجه به تغییر و تحولات روز به روز جامعه مثل گرانی اجناس ، تورم و افزایش نرخها و مشکلاتی مثل کاهش مشتری رو بتوانید خوب مدیریت کنید و از پیشرفت و توسعه عقب نمانید . نگویید من خود کتاب و مقاله مدیریت خوندم . تکنیکهای مدیریتی روزبروز با تغییر و تحولات عوض میشوند . بایستی تلفن یک مشاور خوب (کارشناس ارشد یا دکترای&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px;">مدیریت کسب و کار</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px;">&nbsp;) را داشته باشید و از او کمک بگیرید. آنها میتوانند تهدیدهای کسب و کار شما را بخوبی شناسایی و آنها را به فرصت رشد و بالندگی تبدیل کنند و موجب پیشرفت و رشد شما نسبت به رقبا شوند.&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif; text-align: right;"><span style="font-size: 14px;"><font color="#cc0000"><br></font></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; text-align: center; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><b><font color="#cc0000">با کمال افتخار ما مینوانیم به شما کمک کنیم</font></b></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; text-align: center; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><b><font color="#cc0000"><br></font></b></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; text-align: center; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><b><font color="#cc0000">&nbsp; محمد صادق زرگری - دکترای مدیریت کسب و کار</font></b></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; text-align: center; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif;"></p><p dir="rtl" style="line-height: 21px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl;"><font color="#cc0000"><b></b><b></b></font></p><p dir="rtl" style="line-height: 21px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl;"><font color="#cc0000"><b></b></font></p><p dir="rtl" style="line-height: 21px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl;"></p><p style="line-height: 21px; margin-top: 0px;"></p><p dir="rtl" style="line-height: 18.2px; margin: 0px; text-align: center; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif;"><a href="http://mashhad7.ir/message" target="" title="سرمایه گذاری برتر در سال رونق تولید چیست؟" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none;">09216760437</a></p><div><br></div></div></div> text/html 2019-04-20T13:48:00+01:00 zargary.ir محمد صادق زرگری ، دکترای مدیریت اجرایی چگونه بازاریاب حرفه ای شویم ؟ http://zargary.ir/post/145 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/639/1916974/21365.jpg" style="box-sizing: border-box;"></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; line-height: 28.5333px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تبدیل شدن به بازاریاب حرفه ای :<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">در بازارهای پر رقابت کاری، همیشه راه هایی وجود دارد که محصول و کسب و کار شما از سایرین متمایز شود و باعث پیشی گرفتن شما رقبایتان شود. بعضی موضوعات کوچیک و پیش پا افتاده محسوب می شوند ؛ اما میتوانند مهمترین موضوعات در پیشرفت شما در بازارهای کاری باشند</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">چشمها و گوشهای بازاریابان، فروشندگان و کارآفرینان حرفه‌ای برای شکار فرصت‌ها حساس است. از هر فرصتی برای بازاریابی و فروش کالاها و خدمات خود استفاده می کنند . در واقع، آن‌ها فرصت شناسهای بسیار خوبی هستند و سعی می کنند در صورت پیدا شدن فرصت، سریعاً از آن استفاده كنند. فروشندگان حرفه‌ای، انسان‌های موفقیت جو و کمال طلبی هستند</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">فروشندگان و بازاریابان حرفه‌ای بهتر است با صنعتی که در آن کار میکنند، آشنایی نزدیک داشته باشند. در واقع باید بتوانند تمام نکات و مسائل کسب‌وکار خود را کاملاً بشناسند و سعی&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">کنند بیشتر و بهتر از رقبا، به مشتریانِ خود ارزش بدهند</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">فروشندگان و بازاریابان حرفه‌ای، جسارت و ریسک پذیری عجیبی در کارهای خود دارند و بیش از اندازه احتیاط نمی كنند. دائماً در حال برنامه‌ریزی و انجام ریسکهای متفاوت هستند. دائماً در حال تصمیم‌گیری‌های بزرگ و کوچکند. از هیچ عامل و مانعی در زندگی خود واهمه ندارند</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">چند نکته ای که شما را به یک فروشنده حرفه ای تبدیل میکند</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;:<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">&nbsp;–</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">در آغاز مکالمه از مشتری بخواهید&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">که در مورد شما و محصولاتتان به چه اطلاعاتی نیاز دارد</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">&nbsp;–&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">با دیگر همکاران و کارمندان همیشه هماهنگ باشید</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">&nbsp;–&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">طول مکالمه با مشتری را طولانی نکنید</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">&nbsp;–&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">اگراحساس میکنید گوینده و سخنران خوبی نیستید، به هیج وجه به سراغ فروش و بازاریابی نروید</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">&nbsp;–&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">از جملات تبلیغی اغراق آمیز مثل "ما بهترینیم” جدا اجتناب کنید</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">&nbsp;–&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">همه سوالات مشتری را مستقیم و شفاف جواب بدهید</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">&nbsp;–&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">لطفا همه واقعیت ها در مورد محصول&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">ارائه بدهید</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">&nbsp;–&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">با همکارانتان در مقابل مشتری بحث و جدال نکنید</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>–&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;">از دادن تخفیف های هنگفت به مشتری جدا خودداری کنید</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.8267px;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.</span></font></p></div> text/html 2019-04-12T17:31:09+01:00 zargary.ir محمد صادق زرگری ، دکترای مدیریت اجرایی همه با هم ایران را میسازیم http://zargary.ir/post/183 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.bultannews.com/files/fa/news/1398/1/21/1085447_178.jpg" alt="Image result for ‫کمک به سیل زدگان‬‎"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://snn.ir/files/fa/news/1398/1/20/614163_450.jpg" alt="Image result for ‫کمک به سیل زدگان‬‎"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">همه با هم ایران را میسازیم</div> text/html 2019-04-12T16:02:34+01:00 zargary.ir محمد صادق زرگری ، دکترای مدیریت اجرایی ارزیابی شرکتهای بورسی در پایان سال ٩٧ http://zargary.ir/post/182 <h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 28px; line-height: 1.1em; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">ارزیابی شرکتهای بورسی در پایان سال ٩٧</font></h2><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><ol style=""><li style=""><font face="Mihan-Iransans">منهای شرکت های زیان ده بورسی ، بانکها ، بیمه ها و&nbsp; سرمایه گذاری ها ،&nbsp; ٣۴١ شرکت در بورس و فرابورس حضور دارند</font></li><li style=""><font face="Mihan-Iransans">٣۴١ شرکت بورسی در سال ٩٧ ، ٨٩۵٢٠ میلیارد تومان سود کسب کردند</font></li><li style=""><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;اما&nbsp; ٧٨ هزار میلیارد تومان از سود حاصله فقط به ۴٠ شرکت تعلق دارد</font></li><li style=""><font face="Mihan-Iransans">٨٧ درصد سود حاصله در بورس فقط به ۴٠ شرکت تعلق دارد</font></li><li style=""><font face="Mihan-Iransans">شرکتهای خوب بورسی فقط ۴٠ شرکت اند</font></li><li style=""><font face="Mihan-Iransans">اگر می خواهید در بورس سرمایه گذاری کنید و از لیستی خرید کنید که فقط ١٣ درصد سود حاصله را کسب کرده اند و شامل ٣٠١ شرکت اند ، وارد حوزه بسیار پر ریسکی شده اید</font></li><li style=""><font face="Mihan-Iransans">اینهایی که می گویند زخم خورده بورس اند نوعا از لیست دوم خرید می کنند</font></li><li style=""><font face="Mihan-Iransans">اولین شرکت سود آور لیست چهل تایی ٩٣٢٠ میلیارد تومان و آخرین&nbsp; شرکت لیست چهل تایی ٣۴٢ میلیارد تومان سود کسب کرده است</font></li><li style=""><font face="Mihan-Iransans">بانکهای بورسی فقط ٣٢٠٠ میلیارد تومان و بیمه ها&nbsp; ١۴٣٠ میلیارد تومان سود در سال ٩٧ کسب کرده امد مجموعه سود بانکها و بیمه ها تقریبا نصف سود اولین شرکت سود آور بورس است</font></li><li style=""><font face="Mihan-Iransans">صورت های مالی ٩ ماهه شرکتهای بورسی منتشر شده است ، سود ١٢ ماهه ٩٧&nbsp; بر اساس سود ٩ ماهه محاسبه شده است ، سود ٩ ماهه تقسیم بر ٩ و ضرب در ١٢ شده است</font></li></ol></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></div> text/html 2019-03-22T06:03:52+01:00 zargary.ir محمد صادق زرگری ، دکترای مدیریت اجرایی عید نوروز مبارک http://zargary.ir/post/181 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/182/544634/zargar.jpg"></div><div style="text-align: center;"><div style="font-family: custom, tahoma;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="7" color="#ff0000">عید نوروز مبارک</font></span></div><div style="font-family: custom, tahoma;"><font color="#000099"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span style="text-align: justify;">در سال 1398خور</span></font><span style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">شیدی&nbsp;</span></font></div><div style="font-family: custom, tahoma;"><font color="#000099"><span style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">&nbsp;شادی ، کامیابی ، بهره وری ، اثربخشی فعالیتها&nbsp;</span></font></div><div style="font-family: custom, tahoma;"><font color="#000099"><span style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">و بهروزیتان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم .</span></font></div><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; letter-spacing: -0.5px; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(231, 76, 60);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p><div style="text-align: justify;"><br></div></div> text/html 2019-03-21T08:44:39+01:00 zargary.ir محمد صادق زرگری ، دکترای مدیریت اجرایی بروز باشید تا از پیشرفت و توسعه عقب نمانید http://zargary.ir/post/185 <div style="text-align: center;"><p dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(59, 59, 59); line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><b>بروز باشید تا از پیشرفت و توسعه عقب نمانید</b></font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(59, 59, 59); line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><b><br></b></font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; color: rgb(59, 59, 59); line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif;"><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;روشهای</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;مدیریت کسب و کار&nbsp; روزبروز با تغییر و تحولات عوض میشوند و کارایی خود را در آن مقطع از دست میدهند.</span></span><span style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 14px;"><font color="#333333"><b>&nbsp;</b>با توجه به تغییر و تحولات سریع جامعه مثل افزایش نرخها و مشکلاتی مثل کاهش مشتری و غیره رو برای اینکه بتوانید خوب مدیریت کنید و از پیشرفت و توسعه عقب نمانید بایستی تلفن یک مشاور خوب (کارشناس ارشد یا دکترای&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px;">مدیریت کسب و کار</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px;">&nbsp;) را داشته باشید و از او کمک بگیرید. آنها میتوانند تهدیدهای کسب و کار شما را بخوبی شناسایی و آنها را به فرصت رشد و بالندگی تبدیل کنند و موجب پیشرفت و رشد شما نسبت به رقبا شوند.&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; color: rgb(59, 59, 59); line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><font color="#cc0000"><br></font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(59, 59, 59); line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><b><font color="#cc0000">با کمال افتخار ما مینوانیم به شما کمک کنیم</font></b></span></p><p dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(59, 59, 59); line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><b><font color="#cc0000"><br></font></b></span></p><p dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(59, 59, 59); line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><b><font color="#cc0000">&nbsp; محمد صادق زرگری</font></b></span></p><p dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(59, 59, 59); line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><b><font color="#cc0000">&nbsp;دکترای مدیریت کسب و کار</font></b></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif;"></p><p dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify; line-height: 21px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl;"><font color="#cc0000"><b></b><b></b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify; line-height: 21px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl;"><font color="#cc0000"><b></b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify; line-height: 21px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl;"></p><p style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify; line-height: 21px; margin-top: 0px;"></p><p dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(59, 59, 59); line-height: 18.2px; margin: 0px; border: 0px none; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Vazir, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;trebuchet ms&quot;, Trebuchet, tahoma, arial, sans-serif;"><a href="http://mashhad7.ir/message" target="" title="سرمایه گذاری برتر در سال رونق تولید چیست؟" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none;">09216760437</a></p></div> text/html 2019-02-07T14:21:13+01:00 zargary.ir محمد صادق زرگری ، دکترای مدیریت اجرایی ارتباط میان هورمون ملاتونین و افزایش خطر ابتلا به دیابت http://zargary.ir/post/178 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"><br></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"></div><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 207px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/33/13950226P549yh4916.jpg" alt="ارتباط میان هورمون ملاتونین و افزایش خطر ابتلا به دیابت" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; min-height: 200px; line-height: 30px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px !important;"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">به گزارش گروه علمی ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، این یافته محققان می تواند چرایی افزایش احتمال ابتلا به دیابت نوع دو را&nbsp; توضیح دهد.</p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">براساس نتایج این مطالعه که در مجله Cell Metabolism منتشر شد، یک واریان ژنتیکی باعث می شود که سلول های بتا تولید کننده انسولین نسبت به ملاتونین حساس تر شود که بر توانایی آنها برای ترشح انسولین و کنترل قند خون تاثیر می گذارد.</p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">هورمون ملاتونین که در غده صنوبری در مغز تولید می شود، ریتم شبانه روزی بدن را تنظیم می کند و در سراسر طول روز به نور و تاریکی واکنش نشان می دهد.</p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">این هورمون در شب و در جریان خواب افزایش یافته و به اوج خود می رسد و تا حدودی به همین دلیل، به عنوان یک داروی خواب مورد استفاده قرار می گیرد.</p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">تحقیق قبلی که توسط همین محققان سال 2009 در دانشگاه لوند Lund University صورت گرفت، نشان داد که یک واریان ژن برای گیرنده 1B ملاتونین خطر ابتلا به دیابت نوع دو را افزایش می دهد.</p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">این واریان باعث می شود که سطح گیرنده های ملاتونین در سلول های بتا افزایش یابد و با حساس تر کردن آنها نسبت به ملاتونین، آنها را از ترشح انسولین بازدارد.</p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">هندریک مولدر استاد دانشگاه لوند در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: یک سوم تمامی افراد حامل این واریان خاص ژنتیکی هستند و نتایج مطالعه ما نشان می دهد که تاثیر ملاتونین بر آنها قویتر است.</p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">وی افزود: ما معتقدیم که این موضوع علت افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع دو را توضیح می دهد.</p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">محققان در این مطالعه 23 حامل سالم این واریان ژنتیکی و 22 فرد فاقد این واریان را بررسی کردند و به مدت سه ماه، به این افراد قبل از خواب چهار میلی گرم ملاتونین دادند.</p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">آنها متوجه شدند که میزان ترشح انسولین در میان افراد حامل این واریان ژنتیکی کمتر است و سطح قند خون در میان تمامی شرکت کنندگان بعد از درمان با ملاتونین بیشتر می شود، اما بیشترین افزایش این سطح در افراد حامل این واریان اتفاق می افتد.</p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">با این همه، محققان متذکر شدند که هنوز به تحقیقات بیشتری نیاز است.</p></article></div>